شعبه منظریه

تبریز - ابوریحان - بالاتر از میدان منظریه
۹۸۴۱۳۴۷۷۱۰۰۰+

ارسال پیام

شعبه ولیعصر

تبریز - ولیعصر - فلکه بزرگ - مرکز حرید میلاد نور
۹۸۴۱۳۳۳۳۲۲۲۳+

ارسال پیام