پیتزا

پیتزا گوشت

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص گوشت
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت چرخ کرده
 • /
1,580,000 ﷼

پیتزا بوقلمون (خمیرنازک)

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • بوقلمون
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
2,210,000 ﷼

پیتزا پپرونی تند

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ترشی
 • /
 • سس اسپایس
 • /
 • فلفل
 • /
 • قارچ
 • /
 • کالباس پپرونی
 • /
1,530,000 ﷼

پیتزا مرغ خمیر نازک(آلفردو)

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • سس فوندو
 • /
 • سینه مرغ
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
1,990,000 ﷼

پیتزا میگو (خمیرنازک)

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • پنیر بلو چیز
 • /
 • سس باسکو
 • /
 • قارچ
 • /
 • میگو
 • /
2,450,000 ﷼

پیتزا اسفناج

 • ( آمریکائی )
 • /
 • اسفناج
 • /
 • زیتون
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوجه
 • /
1,420,000 ﷼

پیتزا اسپشیال

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • استیک ژامبون گوشت
 • /
 • پنیر بلو چیز
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • قارچ
 • /
2,090,000 ﷼

پیتزا مخصوص

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ژامبون گوشت
 • /
 • سس مخصوص
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت
 • /
1,390,000 ﷼

پیتزا فیلادلفیا

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت مغز ران گوساله
 • /
2,130,000 ﷼

پیتزا آلفردو

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • پنیر قرمز
 • /
 • سس چیما
 • /
 • فیله مرغ تکه ای
 • /
 • قارچ
 • /
1,990,000 ﷼

پیتزاسیروبیکن

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • بیکن گوشت
 • /
 • پنیر
 • /
 • زیتون
 • /
 • سس سیر
 • /
2,090,000 ﷼

پیتزا قارچ

 • ( آمریکائی )
 • /
 • سس چیما
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
1,130,000 ﷼

پیتزا مخلوط

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ژامبون گوشت
 • /
 • سس مخصوص
 • /
 • سوسیس
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
1,220,000 ﷼

پیتزا مکزیکی

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص گوشت
 • /
 • پنیر
 • /
 • سس اسپایس
 • /
 • سس مخصوص مهدی هیلا
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت چرخ کرده
 • /
1,590,000 ﷼

پیتزا بیف استراگانف

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص
 • /
 • پنیر
 • /
 • سس مخصوص بیف
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت فیله گوساله
 • /
1,850,000 ﷼

پیتزا مارگاریتا خمیرنازک (ایتالیایی)

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • پنیر
 • /
 • ریحان
 • /
 • سس مخصوص مهدی هیلا
 • /
 • گوجه
 • /
1,150,000 ﷼

پیتزا پپرونی تند خمیر نازک (ایتالیایی)

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • ترشی
 • /
 • سس اسپایس
 • /
 • فلفل
 • /
 • قارچ
 • /
 • کالباس پپرونی
 • /
1,960,000 ﷼

پیتزا زبان

 • ( آمریکائی )
 • /
 • زبان
 • /
 • زیتون
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
1,830,000 ﷼

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ذرت
 • /
 • سس باسکو
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • کدوی کبابی
 • /
 • گوجه
 • /
 • میکس سبزیجات
 • /
1,490,000 ﷼

پیتزا ژامبون

 • ( آمریکائی )
 • /
 • پنیر
 • /
 • زیتون
 • /
 • ژامبون گوشت
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوجه
 • /
1,210,000 ﷼

پیتزا سوسیس

 • ( آمریکائی )
 • /
 • پنیر
 • /
 • پنیر قرمز
 • /
 • زیتون
 • /
 • سوسیس
 • /
 • فلفل
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوجه
 • /
1,360,000 ﷼

پیتزا بیف

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص گوشت
 • /
 • پنیر
 • /
 • سس مخصوص
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت چرخ کرده
 • /
1,620,000 ﷼

پیتزا سوجوق خمیرنازک

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • ادویه مخصوص
 • /
 • پنیر
 • /
 • سس مخصوص مهدی هیلا
 • /
 • سوجوق
 • /
1,920,000 ﷼

پیتزاسوجوق

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص
 • /
 • سس مخصوص مهدی هیلا
 • /
 • سوجوق
 • /
1,360,000 ﷼