پیتزا

پیتزا مخصوص

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ژامبون گوشت
 • /
 • سس مخصوص
 • /
 • سوسیس
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت
 • /
350,000 ﷼

پیتزا گوشت

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص گوشت
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت چرخ کرده
 • /
390,000 ﷼

پیتزا مرغ

 • ( آمریکائی )
 • /
 • سس فوندو
 • /
 • سینه مرغ
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
350,000 ﷼

پیتزا بوقلمون

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • بوقلمون
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
590,000 ﷼

پیتزا گوشت

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص گوشت
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت چرخ کرده
 • /
440,000 ﷼

پیتزا پپرونی تند

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ترشی
 • /
 • سس اسپایس
 • /
 • فلفل
 • /
 • قارچ
 • /
 • کالباس پپرونی
 • /
430,000 ﷼

پیتزا میگو

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • پنیر بلو چیز
 • /
 • سس باسکو
 • /
 • قارچ
 • /
 • میگو
 • /
680,000 ﷼

پیتزا مرغ

 • ( آمریکائی )
 • /
 • سس فوندو
 • /
 • سینه مرغ
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
420,000 ﷼

پیتزا اسفناج

 • ( آمریکائی )
 • /
 • اسفناج
 • /
 • زیتون
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوجه
 • /
440,000 ﷼

پیتزا اسپشیال

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • استیک ژامبون گوشت
 • /
 • پنیر بلو چیز
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • قارچ
 • /
540,000 ﷼

پیتزا فیلادلفیا

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • سس اچ پی
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت مغز ران گوساله
 • /
590,000 ﷼

پیتزا آلفردو

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • پنیر قرمز
 • /
 • سس چیما
 • /
 • فیله مرغ تکه ای
 • /
 • قارچ
 • /
570,000 ﷼

پیتزاسیروبیکن

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • بیکن گوشت
 • /
 • پنیر
 • /
 • زیتون
 • /
 • سس سیر
 • /
590,000 ﷼

پیتزا مخصوص

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ژامبون گوشت
 • /
 • سس مخصوص
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت
 • /
420,000 ﷼

پیتزا قارچ

 • ( آمریکائی )
 • /
 • سس چیما
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
400,000 ﷼

پیتزا مخلوط

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ژامبون گوشت
 • /
 • سس مخصوص
 • /
 • سوسیس
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
400,000 ﷼

پیتزا مکزیکی

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص گوشت
 • /
 • پنیر
 • /
 • سس اسپایس
 • /
 • سس مخصوص مهدی هیلا
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت چرخ کرده
 • /
440,000 ﷼

پیتزا پپرونی تند

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • ترشی
 • /
 • سس اسپایس
 • /
 • فلفل
 • /
 • قارچ
 • /
 • کالباس پپرونی
 • /
570,000 ﷼

پیتزا زبان

 • ( آمریکائی )
 • /
 • زبان
 • /
 • زیتون
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
510,000 ﷼

پیتزا سبزیجات

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ذرت
 • /
 • سس باسکو
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • کدوی کبابی
 • /
 • گوجه
 • /
 • میکس سبزیجات
 • /
390,000 ﷼

پیتزا ژامبون

 • ( آمریکائی )
 • /
 • پنیر
 • /
 • زیتون
 • /
 • ژامبون گوشت
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوجه
 • /
410,000 ﷼

پیتزا سوسیس

 • ( آمریکائی )
 • /
 • پنیر
 • /
 • پنیر قرمز
 • /
 • زیتون
 • /
 • سوسیس
 • /
 • فلفل
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوجه
 • /
320,000 ﷼

پیتزا بیف

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص گوشت
 • /
 • پنیر
 • /
 • سس مخصوص
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت چرخ کرده
 • /
450,000 ﷼

پیتزا سوجوق خمیرنازک

 • ( ایتالیائی خمیر نازک )
 • /
 • ادویه مخصوص
 • /
 • پنیر
 • /
 • سس مخصوص مهدی هیلا
 • /
 • سوجوق
 • /
580,000 ﷼

پیتزاسوجوق

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص
 • /
 • سس مخصوص مهدی هیلا
 • /
 • سوجوق
 • /
420,000 ﷼

پیتزا بیف استراگانف

 • ( آمریکائی )
 • /
 • ادویه مخصوص
 • /
 • پنیر
 • /
 • سس مخصوص بیف
 • /
 • فلفل دلمه ای
 • /
 • قارچ
 • /
 • گوشت فیله گوساله
 • /
520,000 ﷼