کافه

کولدبرو

380,000 ﷼

آیس دیرپ

530,000 ﷼

تافی کافی

430,000 ﷼

ناتی میکس

520,000 ﷼

گریین میکس

480,000 ﷼

بری میکس

470,000 ﷼

موهیتو

320,000 ﷼

لیموناد

290,000 ﷼

چیلی رز

390,000 ﷼

سالتی بری

490,000 ﷼

تیکی استایل

590,000 ﷼