کافه

کولدبرو

260,000 ﷼

آیس دیرپ

480,000 ﷼

تافی کافی

390,000 ﷼

ناتی میکس

470,000 ﷼

گریین میکس

430,000 ﷼

بری میکس

380,000 ﷼

موهیتو

290,000 ﷼

لیموناد

260,000 ﷼

چیلی رز

340,000 ﷼

سالتی بری

410,000 ﷼

تیکی استایل

540,000 ﷼