نظافت و سانتیاسیون در مهدی هیلا

نظافت و سانتیاسیون در مهدی هیلا

Posted Leave a commentPosted in اخبار, بلاگ

نظافت و سانتیاسیون در مهدی هیلا به معنای زدودن مواد زائد از روی سطوح و سانتیاسیون به این معناست که هیچ زمانی نظافت برای مهدی هیلا کافی نمیباشد. مهدی هیلا در این مورد خیلی حساس بوده و در واقع به این معناست که جلوی رشد باکتریها و بیماریها را بگیرد. که در این مورد …