کافه

کولدبرو

670,000 ﷼

آیس دیرپ

870,000 ﷼

تافی کافی

760,000 ﷼

ناتی میکس

780,000 ﷼

گریین میکس

720,000 ﷼

بری میکس

800,000 ﷼

موهیتو

520,000 ﷼

لیموناد

510,000 ﷼

چیلی رز

870,000 ﷼

سالتی بری

820,000 ﷼

تیکی استایل

970,000 ﷼