کافه

چیز کیک

670,000 ﷼

ترامیسو

660,000 ﷼

تافی کافی

760,000 ﷼

زعفران داغ

780,000 ﷼

هات چاکلت

700,000 ﷼

کولدبرو

670,000 ﷼